Výbor pro životní prostředí
Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny

Předseda

prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.ISP (příhlásit)