Dokumenty EU

Zpravodajkou Mgr. Dana Váhalová

Celkem nalezeno 9 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
 9124/13COM(2013) 236 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních usnadňujících výkon práv, která jsou pracovníkům udělena v souvislosti s volným pohybem pracovníkůVzato na vědomí
 8042/12KOM(2012) 130 v konečném zněníNávrh nařízení Rady o výkonu práva na kolektivní akci v rámci svobody usazování a volného pohybu služebPostoupit k projednání Sněmovnou
 8040/12KOM(2012) 131 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služebVzato na vědomí
18726/11KOM(2011) 865 v konečném zněníSpolečné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Globální Evropa: nový přístup k financování vnější činnosti EURámcová pozice vzata na vědomí
18725/11KOM(2011) 842 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro provádění nástrojů pro vnější činnost UnieVzato na vědomí
13290/11COM(2011) 455 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská agenda pro integraci státních příslušníků třetích zemíVzato na vědomí
 9731/11KOM(2011) 248 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Sdělení o migraciVzato na vědomí
 5520/11KOM(2011) 6 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských státůVzato na vědomí
14035/10KOM(2010) 546 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 - Unie inovacíVzato na vědomí


ISP (příhlásit)