Dokumenty EU

Zpravodajkou doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA

Celkem nalezeno 5 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
17394/11KOM(2011) 777 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů "Pracovní program Komise na rok 2012 - Cesta k obnově Evropy" SVAZEK 1/2Vzato na vědomí
12480/11KOM(2011) 511 v konečném zněníNávrh nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské uniePostoupit k projednání Sněmovnou
12478/11KOM(2011) 510 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské uniePostoupit k projednání Sněmovnou
 5597/11KOM(2011) 12 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportuVzato na vědomí
 5242/11KOM(2011) 19 v konečném zněníNávrh doporučení Rady o politikách ke snížení míry předčasného ukončování školní docházkySchváleno s doporučením


ISP (příhlásit)