Dokumenty EU

Zpravodajem Ing. Viktor Paggio

Celkem nalezeno 16 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
 6342/13COM(2013) 48 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v UniiRámcová pozice vzata na vědomí s žádostí o další informace
 6225/13JOIN(2013) 1 finalStrategie kybernetické bezpečnosti Evropské unie: - Otevřený, bezpečný a chráněný kyberprostorRámcová pozice vzata na vědomí s žádostí o další informace
16428/12KOM(2012) 615 v konečném zněníSDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Genderová vyváženost ve vedení podniků: přispět k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začleněníNařízení shledáno sporným
15962/12KOM(2012) 636 v konečném zněníSDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ CARS 2020: Akční plán pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v EvropěSchváleno s doporučením
12669/12KOM(2012) 372 v konečném zněníNávrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhuVzato na vědomí
18666/11COM(2011) 873 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského systému kontroly hranic (EUROSUR)Schváleno s doporučením
18597/11KOM(2011) 885 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Energetický plán do roku 2050Podrobné usnesení
13943/11KOM(2011) 540 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetikyPodrobné usnesení
12639/11KOM(2011) 402 v konečném zněníNávrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (Přepracované znění) (Text s významem pro EHP)Projednáno bez usnesení
12046/11KOM(2011) 370 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ESPodporuje pozici ČR
10834/11KOM(2011) 290 v konečném zněníNávrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeniŽádá vládu o další informace
 9270/11KOM(2011) 169 v konečném zněníNávrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřinyPostoupit k projednání Sněmovnou
 9001/11KOM(2011) 202 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Inteligentní sítě: od inovací k zaváděníBere na vědomí s doporučením
 6007/11KOM(2011) 32 v konečném zněníNávrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnostiPostoupit k projednání Sněmovnou
16797/10KOM(2010) 673 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie:pět kroků směrem k bezpečnější EvropěSchvaluje rámcovou pozici vlády, žádá informování o dalším projednávání
10865/10KOM(2010) 311 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o používání bezpečnostních skenerů na letištích EUVzato na vědomí


ISP (příhlásit)