Dokumenty EU

Zpravodajem JUDr. Cyril Svoboda

Celkem nalezeno 6 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
17691/09KOM(2009) 624 v konečném zněníZelená kniha o získávání důkazních prostředků mezi členskými státy a o zajištění jejich přípustnostiBere na vědomí s doporučením
14722/09KOM(2009) 154 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a úředních listin ve věcech dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčeníVzato na vědomí
14971/06SEC(2006) 1385Zpráva o pokroku Chorvatska za rok 2006Vzato na vědomí
14970/06SEC(2006) 1390Zpráva o pokroku Turecka za rok 2006Bere na vědomí s doporučením
11881/06KOM(2006) 402 v konečném zněníSdělení Komise o prioritách boje proti nelegálnímu přistěhovalectví státních příslušníků třetích zemíVzato na vědomí
11356/06KOM(2006) 346 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Soudnímu dvoru Evropských společenství o změně ustanovení hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství týkajících se pravomocí Soudního dvora s cílem zajistit účinnější soudní ochranuVzato na vědomí


ISP (příhlásit)