Celkem nalezeno 2156 dokumentů. (5. strana, celkem 144 stran)

KódReferenceNázevStav
 9469/20COM(2020) 293 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění a významu pracovního plánu Evropské unie v oblasti sportu na období 2017–2020Navrženo k projednání
 9451/20COM(2020) 295 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném na základě Prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o změnu některých ustanovení Protokolu II o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráceNavrženo k projednání
 9413/20COM(2020) 286 finalZpráva Komise Radě o provádění finanční pomoci poskytované zámořským zemím a územím v rámci 11. Evropského rozvojového fondu v roce 2019Navrženo k projednání
 9390/20COM(2020) 301 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vodíková strategie pro klimaticky neutrální EvropuNavrženo k projednání
 9389/20COM(2020) 299 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: strategie EU pro integraci energetického systémuNavrženo k projednání
 9364/20COM(2020) 276 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Podpora zaměstnanosti mladých lidí: most k pracovním místům pro příští generaciNavrženo k projednání
 9349/20COM(2020) 274 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnostNavrženo k projednání
 9346/20COM(2020) 275 finalNávrh doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnostNavrženo k projednání
 9339/20COM(2020) 270 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rámcového rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státyNavrženo k projednání
 9338/20COM(2020) 277 finalNávrh doporučení Rady o mostu k pracovním místům - posílení záruk pro mladé lidi a o nahrazení doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o zavedení záruk pro mladé lidiNavrženo k projednání
 9311/20COM(2020) 273 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném podle Prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o změnu dohody, která má zohlednit přistoupení Nezávislého státu Samoa k dohoděNavrženo k projednání
 9290/20COM(2020) 298 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Dlouhodobá prognóza budoucích přítoků a odtoků prostředků rozpočtu EU (2021–2025)Navrženo k projednání
 9278/20COM(2020) 316 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o činnostech EU v oblasti výzkumu a technologického rozvoje a sledování programu Horizont 2020 v roce 2019Navrženo k projednání
 9262/20COM(2020) 272 finalZpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2019 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamentyNavrženo k projednání
 9260/20COM(2020) 289 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors - Annual Accounts of the European Commission for the Financial Year 2019 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Roční účetní závěrka Evropské komise za rozpočtový rok 2019Navrženo k projednání

<<123456789>>ISP (příhlásit)