Celkem nalezeno 2153 dokumentů. (139. strana, celkem 144 stran)

KódReferenceNázevStav
12104/10KOM(2010) 339 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě o uzavření Dohody o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhéVzato na vědomí
12102/10KOM(2010) 365 v konečném zněníZelená kniha - Na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v EvropěPostoupeno výborům
12075/10KOM(2010) 364 v konečném zněníZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí členskými státyVzato na vědomí
12038/10KOM(2010) 233 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o obecných zásadách účasti Marockého království na programech UnieVzato na vědomí
12037/10KOM(2010) 232 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o podpisu protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o obecných zásadách účasti Marockého království v programech UnieVzato na vědomí
12016/10KOM(2010) 359 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trhVzato na vědomí
11975/10KOM(2010) 351 v konečném zněníZpráva Komise o používání nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise v průběhu roku 2009Vzato na vědomí
11961/10KOM(2010) 348 v konečném zněníZelená kniha Komise o možnostech politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podnikyBere na vědomí s doporučením
11953/10KOM(2010) 344 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmiVzato na vědomí
11952/10KOM(2010) 343 v konečném zněníSdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Cesta k ucelené evropské mezinárodní investiční politiceVzato na vědomí
11927/10KOM(2010) 361 v konečném zněníZpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Hodnocení Evropského roku mezikulturního dialogu 2008Vzato na vědomí
11916/10KOM(2010) 358 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeniVzato na vědomí
11901/10KOM(2010) 355 v konečném zněníZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Dohled nad obchodním a distribučním trhem - "Na cestě k efektivnějšímu a spravedlivějšímu vnitřnímu obchodnímu a distribučnímu trhu do roku 2020"Vzato na vědomí
11883/10KOM(2010) 352 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu - nový politický rámec pro evropský cestovní ruchVzato na vědomí
11807/10KOM(2010) 367 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Lepší koordinace hospodářské politiky pro stabilitu, růst a nová pracovní místa - Nástroje pro silnější správu ekonomických záležitostí EUVzato na vědomí

<<135136137138139140141142143>>ISP (příhlásit)