Dokument EU 9072/18

Communication from the Commission - Progress report on the Implementation of the European Agenda on Migration - Sdělení Komise - Zpráva o pokroku při provádění Evropského programu pro migraci
/kód dokumentu 9072/18, COM(2018) 301 final/

Přílohy dokumentu

e0907218cs.pdf
e0907218cs.docx (Dokument DOCX, 150 KB)
e0907218cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 1 MB)
e0907218cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 287 KB)ISP (příhlásit)