Dokument EU 8219/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 – Navrácení přírody do našeho života
/kód dokumentu 8219/20, COM(2020) 380 final/

Přílohy dokumentu

e0821920cs.pdf
e0821920cs.docx (Dokument DOCX, 149 KB)
e0821920cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 505 KB)
e0821920cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 98 KB)ISP (příhlásit)