Dokument EU 7217/18

Sdělení Komise - Akční plán pro finanční technologie: za konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor
/kód dokumentu 7217/18, COM(2018) 109 final/

Přílohy dokumentu

e0721718cs.pdf
e0721718cs.docx (Dokument DOCX, 125 KB)
e0721718cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 441 KB)
e0721718cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 95 KB)ISP (příhlásit)