Dokument EU 7064/18

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU
/kód dokumentu 7064/18, COM(2018) 94 final, 2018/0043 (COD)/

Přílohy dokumentu

e0706418cs.pdf
e0706418cs.docx (Dokument DOCX, 160 KB)
e0706418cs-ad02.pdf (Dokument PDF, 485 KB)
e0706418cs-ad02.docx (Dokument DOCX, 116 KB)ISP (příhlásit)