Dokument EU 6999/20

Návrh rozhodnutí Rady o přijetí doplňkového programu výzkumu reaktoru s vysokým tokem neutronů na období 2020-2023 v Pettenu, který má být prováděn Společným výzkumným střediskem pro Evropské společenství pro atomovou energii
/kód dokumentu 6999/20, COM(2020) 108 final, 2020/0040(NLE)/

Přílohy dokumentu

e0699920cs.pdf
e0699920cs.docx (Dokument DOCX, 124 KB)
e0699920cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 391 KB)
e0699920cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 93 KB)ISP (příhlásit)