Dokument EU 6999/20

Návrh rozhodnutí Rady o přijetí doplňkového programu výzkumu reaktoru s vysokým tokem neutronů na období 2020-2023 v Pettenu, který má být prováděn Společným výzkumným střediskem pro Evropské společenství pro atomovou energii
/kód dokumentu 6999/20, COM(2020) 108 final/ISP (příhlásit)