Dokument EU 6999/20

Návrh rozhodnutí Rady o přijetí doplňkového programu výzkumu reaktoru s vysokým tokem neutronů na období 2020-2023 v Pettenu, který má být prováděn Společným výzkumným střediskem pro Evropské společenství pro atomovou energii
/kód dokumentu 6999/20, COM(2020) 108 final, 2020/0040(NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 6999/20 dne 25. 3. 2020.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 48. schůzi dne 29. 4. 2020 svým usnesením č. 300 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)