Dokument EU 6971/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Současný stav a další kroky v případě neuplatňování vzájemnosti v oblasti vízové politiky
/kód dokumentu 6971/20, COM(2020) 119 final/

Přílohy dokumentu

e0697120cs.pdf
e0697120cs.docx (Dokument DOCX, 101 KB)ISP (příhlásit)