Dokument EU 6971/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Současný stav a další kroky v případě neuplatňování vzájemnosti v oblasti vízové politiky
/kód dokumentu 6971/20, COM(2020) 119 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 6971/20 dne 3. 4. 2020.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 48. schůzi dne 29. 4. 2020 svým usnesením č. 300 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)