Dokument EU 6971/20

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - State of play as regards the situation of non-reciprocity in the area of visa policy - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Současný stav neuplatňování vzájemnosti v oblasti vízové politiky
/kód dokumentu 6971/20, COM(2020) 119 final/ISP (příhlásit)