Dokument EU 5684/17

Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Migrace na trase přes centrální Středomoří: řízení toků, záchrana životů
/kód dokumentu 5684/17, JOIN(2017) 4 final/

Přílohy dokumentu

e0568417cs.pdf
e0568417cs.docx (Dokument DOCX, 321 KB)
e0568417cs-re01.pdf (Dokument PDF, 662 KB)
e0568417cs-re01.docx (Dokument DOCX, 323 KB)
e0568417cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 348 KB)
e0568417cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 101 KB)ISP (příhlásit)