Dokument EU 14778/16

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on amending Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council as regards the ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii
/kód dokumentu 14778/16, COM(2016) 853 final, 2016/0363 (COD)/

Přílohy dokumentu

e1477816cs.pdf
e1477816cs.docx (Dokument DOCX, 122 KB)
e1477816cs-co01.pdf (Dokument PDF, 211 KB)
e1477816cs-co01.docx (Dokument DOCX, 57 KB)
e1477816cs-ad02.pdf (Dokument PDF, 444 KB)
e1477816cs-ad02.docx (Dokument DOCX, 118 KB)ISP (příhlásit)