Dokument EU 13586/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie na posílení uplatňování Listiny základních práv v EU
/kód dokumentu 13586/20, COM(2020) 711 final/

Přílohy dokumentu

e1358620cs.pdf
e1358620cs.docx (Dokument DOCX, 152 KB)ISP (příhlásit)