Dokument EU 12944/10

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/003 ES/Galicia Textiles ze Španělska)
/kód dokumentu 12944/10, KOM(2010) 437 v konečném znění/

Přílohy dokumentu

e1294410cs.docISP (příhlásit)