Dokument EU 12702/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o naplňování evropského programu pro migraci
/kód dokumentu 12702/17, COM(2017) 558 final/

Přílohy dokumentu

e1270217cs.pdf
e1270217cs.docx (Dokument DOCX, 150 KB)ISP (příhlásit)