Dokument EU 12405/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zabezpečení svobodného a spravedlivého průběhu voleb do Evropského parlamentu - Příspěvek Evropské komise pro zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19.–20. září 2018
/kód dokumentu 12405/18, COM(2018) 637 final/

Přílohy dokumentu

e1240518cs.pdf
e1240518cs.docx (Dokument DOCX, 115 KB)
e1240518cs-co01.pdf (Dokument PDF, 325 KB)
e1240518cs-co01.docx (Dokument DOCX, 54 KB)ISP (příhlásit)