Dokument EU 12211/10

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti
/kód dokumentu 12211/10, KOM(2010) 378 v konečném znění, 2010/0209 (COD)/

Přílohy dokumentu

e1221110cs.docISP (příhlásit)