Dokument EU 12038/10

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o obecných zásadách účasti Marockého království na programech Unie
/kód dokumentu 12038/10, KOM(2010) 233 v konečném znění, 2010/0125 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e1203810cs.docISP (příhlásit)