Dokument EU 11313/19

Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2018 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
/kód dokumentu 11313/19, COM(2019) 333 final/

Přílohy dokumentu

e1131319cs.pdf
e1131319cs.docx (Dokument DOCX, 474 KB)
e1131319cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 646 KB)
e1131319cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 112 KB)ISP (příhlásit)