Písemné pozměňovací návrhy
Martin Kolovratník

ČísloSněmovní tiskDokumentPředloženo
967201Novela z. o dráhách06428-07808.doc (29 KB) / PDF (55 KB, 3 strany)17. 6. 2014
2039270Novela z. o ochraně veřejného zdraví07500-09707.doc (36 KB) / PDF (199 KB, 2 strany)10. 3. 2015
2815471Novela z. o provozu na pozemních komunikacích08276-11078.doc (40 KB) / PDF (163 KB, 3 strany)15. 9. 2015
2817471Novela z. o provozu na pozemních komunikacích08278-11080.docx (17 KB) / PDF (149 KB, 2 strany)15. 9. 2015
2924471Novela z. o provozu na pozemních komunikacích08385-11330.doc (25 KB) / PDF (136 KB, 1 strana)5. 10. 2015
2926471Novela z. o provozu na pozemních komunikacích08387-11334.doc (18 KB) / PDF (156 KB, 2 strany)6. 10. 2015
3386583Novela z. o Státním fondu dopravní infrastruktury08847-11969.docx (16 KB) / PDF (211 KB, 2 strany)8. 12. 2015
3517583Novela z. o Státním fondu dopravní infrastruktury08978-12179.docx (15 KB) / PDF (158 KB, 2 strany)19. 1. 2016
3529454Novela z. o obcích08990-12191.doc (79 KB) / PDF (350 KB, 8 stran)19. 1. 2016
3605637Vl. n. z. o zadávání veřejných zakázek09066-12289.docx (25 KB) / PDF (258 KB, 2 strany)27. 1. 2016
3606637Vl. n. z. o zadávání veřejných zakázek09067-12290.docx (23 KB) / PDF (183 KB, 1 strana)27. 1. 2016
4317501Novela z. o ochraně přírody a krajiny09778-13418.docx (474 KB) / PDF (180 KB, 2 strany)4. 5. 2016
4457608Novela z. o dráhách09918-13600.docx (15 KB) / PDF (207 KB, 1 strana)31. 5. 2016
4459608Novela z. o dráhách09920-13601.docx (19 KB) / PDF (169 KB, 2 strany)31. 5. 2016
4460608Novela z. o dráhách09921-13602.docx (14 KB) / PDF (151 KB, 1 strana)31. 5. 2016
4461608Novela z. o dráhách09922-13603.docx (21 KB) / PDF (176 KB, 3 strany)31. 5. 2016
4462609Vl.n.z. o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře09923-13604.docx (17 KB) / PDF (156 KB, 2 strany)31. 5. 2016
4463608Novela z. o dráhách09924-13605.docx (19 KB) / PDF (198 KB, 3 strany)31. 5. 2016
4478608Novela z. o dráhách09939-13627.docx (17 KB) / PDF (130 KB, 2 strany)31. 5. 2016
4857683Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích10318-14334.doc (28 KB) / PDF (219 KB, 1 strana)7. 9. 2016
5129683Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích10590-14803.docx (19 KB) / PDF (150 KB, 1 strana)24. 10. 2016
5130683Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích10591-14804.docx (21 KB) / PDF (156 KB, 2 strany)24. 10. 2016
5193724Novela z. - autorský zákon10654-14923.doc (45 KB) / PDF (248 KB, 3 strany)
10654-14924.doc (39 KB) / PDF (190 KB, 3 strany)
10654-14925.doc (37 KB) / PDF (169 KB, 2 strany)
10654-14926.doc (26 KB) / PDF (138 KB, 1 strana)
8. 11. 2016
5194724Novela z. - autorský zákon10655-14927.doc (37 KB) / PDF (169 KB, 2 strany)
10655-14928.doc (54 KB) / PDF (265 KB, 3 strany)
8. 11. 2016
5195724Novela z. - autorský zákon10656-14929.doc (29 KB) / PDF (137 KB, 1 strana)
10656-14930.doc (48 KB) / PDF (192 KB, 3 strany)
10656-14931.doc (40 KB) / PDF (170 KB, 3 strany)
10656-14932.doc (41 KB) / PDF (183 KB, 3 strany)
10656-14933.doc (36 KB) / PDF (163 KB, 2 strany)
10656-14934.doc (54 KB) / PDF (299 KB, 4 strany)
10656-14935.doc (40 KB) / PDF (256 KB, 2 strany)
10656-14936.doc (48 KB) / PDF (209 KB, 3 strany)
8. 11. 2016
5410861Novela z. o pohonných hmotách10871-15268.docx (15 KB) / PDF (126 KB, 2 strany)6. 12. 2016
5411861Novela z. o pohonných hmotách10872-15269.docx (16 KB) / PDF (157 KB, 2 strany)6. 12. 2016
5707929Vl.n.z.o změně z.v souv.s přij. zák. o odpověd. za přestupky11168-15788.docx (16 KB) / PDF (201 KB, 2 strany)10. 2. 2017
62901053Novela z. o elektronických komunikacích11751-16759.docx (52 KB) / PDF (219 KB, 2 strany)26. 4. 2017


ISP (příhlásit)