Schválený pořad a stav projednávání 25. schůze

Od 6. 12. 1994 14:00 do 15. 12. 1994 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body -

 1. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 1348-1350, 1368-1371/ -   

 2. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů / /sněmovní tisk 1348/ -   

 3. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, /sněmovní tisk 1351, 1352/ -   

 4. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv / /sněmovní tisk 1351, 1352/ -   

Zákony -

 1. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů / /sněmovní tisk 1217, 1333/ -   

 2. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1227, 1334/ -   

 3. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1172, 1335/ -   

 4. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony / /sněmovní tisk 1227, 1334/ -   

 5. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1173, 1336/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 6. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů / /sněmovní tisk 1172, 1335/ -   

 7. 6.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů / /sněmovní tisk 1173, 1336/ -   

 8. 6.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona c. 315/1993 Sb., /sněmovní tisk 1214, 1337/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 9. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. / /sněmovní tisk 1214, 1337/ -   

 10. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1215, 1338/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 11. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů / /sněmovní tisk 1215, 1338/ -   

 12. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb., a zákona č. 85/1994 Sb., /sněmovní tisk 1216, 1339/ -   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 9.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1288, 1332/ -   

Zákony -

 1. 9.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb., a zákona č. 85/1994 Sb. / /sněmovní tisk 1216, 1339/ -   

 2. 10.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů / /sněmovní tisk 1218, 1332/ -   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 10.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1237, 1333/ -   

Zákony -

 1. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1213, 1340/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 2. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů / /sněmovní tisk 1213, 1340/ -   

 3. 12.

  Vládní návrh zákona o rozhlasových a televizních poplatcích / /sněmovní tisk 1270, 1361/ -   

 4. 12.

  Vládní návrh zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, /sněmovní tisk 1270, 1361/ -   

 5. 13.

  Návrh posl. Jana Kasala a dalších na vydání zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., o změně zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., o změně zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, o změně zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, a o změně zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů / /sněmovní tisk 969, 1064/ -   

 6. 13.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon ČNR č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb., zákon ČNR č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb., zákon ČNR č. 103/1992 o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1269, 1341/ -   

 7. 14.

  Návrh poslanců Jana Kasala a dalších na vydání zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., o změně zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., o změně zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, o změně zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, a o změně zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 969, 1064/ -   

 8. 14.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon ČNR č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb., zákon ČNR č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb., zákon ČNR č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů / /sněmovní tisk 1269, 1341/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 15.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k použití 0,3% finančních prostředků vybraných z koncesionářských poplatků za používání rozhlasových a televizních přijímačů v roce 1993   

 2. 15.

  Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1995 / /sněmovní tisk 1186/  

 3. 16.

  Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1995 /sněmovní tisk 1186/  

Zákony -

 1. 16.

  Návrh posl. Františka Kozla a Stanislava Voláka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 390/1991 Sb., o předškolních a školských zařízeních, a zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb. / /sněmovní tisk 1268, 1345/ -   

 2. 17.

  Návrh posl. Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. / /sněmovní tisk 1299, 1346/ -   

 3. 17.

  Návrh poslanců Františka Kozla a Stanislava Voláka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 390/1991 Sb., o předškolních a školských zařízeních, a zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb. /sněmovní tisk 1268, 1345/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 4. 18.

  Návrh poslanců Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. /sněmovní tisk 1299, 1346/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 5. 18.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1995 / /sněmovní tisk 1190, 1360/ -   

 6. 19.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech. úpravě jejich působnosti a o některých opatřeních s tím souvisejících, a zákon ČNR 97/1974 Sb., o archivnictví, /sněmovní tisk 1226, 1362/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 7. 20.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1995, /sněmovní tisk 1190, 1360/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 21.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 1387, 1388/ -   

Zákony -

 1. 21.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník / /sněmovní tisk 1125, 1264/ -   

 2. 22.

  Vládní návrh zákona o Rejstříku trestů / /sněmovní tisk 1174, 1260/ -   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 22.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisk 1389/ -   

Zákony -

 1. 23.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, /sněmovní tisk 1385, 1390/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 2. 23.

  Vládní návrh zákona o dráhách / /sněmovní tisk 1198, 1331/ -   

 3. 24.

  Návrh posl. Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí / /sněmovní tisk 213, 344/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 24.

  Návrh na odvolání poslance Jana Vraného z výboru ústavně právního a jeho volba do rozpočtového výboru   

 2. 25.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

Zákony -

 1. 25.

  Návrh posl. Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů / /sněmovní tisk 297/ -   

 2. 26.

  Návrh posl. Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého ve znění zákona č. 338/1991 Sb. / /sněmovní tisk 747, 748/ -   

 3. 26.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, /sněmovní tisk 1125, 1264/ -   

 4. 27.

  Návrh posl. Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem / /sněmovní tisk 1192, 1343/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 27.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

Zákony -

 1. 28.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií / /sněmovní tisk 1189, 1347/ -   

 2. 28.

  Vládní návrh zákona o Rejstříku trestů, /sněmovní tisk 1174, 1260/ -   

 3. 29.

  Vládní návrh zákona o dráhách, /sněmovní tisk 1198, 1331/ -   

Smlouvy -

 1. 29.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace, která byla podepsána dne 15. dubna 1994 v Marrakeši / /sněmovní tisk 1114/ -   

 2. 30.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu výpověď Úmluvy o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení, podepsané dne 26. května 1972 v Moskvě / /sněmovní tisk 1187/ -   

Zákony -

 1. 30.

  Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů, /sněmovní tisk 297, 297/ -   

Smlouvy -

 1. 31.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 17. března 1994 v Praze a Dohoda mezi Českou republikou a Peruánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 16. března 1994 v Limě / /sněmovní tisk 1126/ -   

Zákony -

 1. 31.

  Návrh poslanců Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb., /sněmovní tisk 747, 748/ -   

Smlouvy -

 1. 32.

  Vládní návrh, kterým se předkládá PSP ČR k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná v Soulu dne 27.4.1992 doplněná nótou ministerstva zahraničních věcí ČR ze dne 18.3.1994 a nótou Velvyslanectví Korejské republiky ze dne 11.4.1994 a Dohoda mezi ČSFR a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic podepsaná dne 30.4.1992 v Ankaře, doplněná nótou ministerstva zahraničních věcí ze dne 13.9.1993 a nótou Velvyslanectví Turecké republiky ze dne 8.2.1994 / /sněmovní tisk 1183/ -   

Zákony -

 1. 32.

  Návrh poslanců Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem, /sněmovní tisk 1191, 1343/ -   

 2. 33.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií, /sněmovní tisk 1189, 1347/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

Smlouvy -

 1. 33.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957 a o usnadnění jejího uplatnění, která byla podepsána dne 27. června 1994 ve Vídni / /sněmovní tisk 1207/ -   

 2. 34.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o právní pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a o usnadnění jejího uplatnění, která byla podepsána dne 27. června 1994 ve Vídni / /sněmovní tisk 1208/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 34.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k financování politických stran státními podniky a podnikatelskými subjekty s majoritním majetkovým podílem státu   

Smlouvy -

 1. 35.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských mezi Českou republikou a Rumunskem, která byla podepsána dne 11. července 1994 v Bukurešti / /sněmovní tisk 1210/ -   

 2. 35.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957 a o usnadnění jejího uplatnění, která byla podepsána dne 27. června 1994 ve Vídni /sněmovní tisk 1207/ -   

 3. 36.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o právní pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a o usnadnění jejího uplatnění, která byla podepsána dne 27. června 1994 ve Vídni /sněmovní tisk 1208/ -   (Schváleno)  

Zákony -

 1. 36.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých opatřeních s tím souvisejících / /sněmovní tisk 1226, 1362/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 37.

  Program sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996 / /sněmovní tisk 1043, 1284/  

Smlouvy -

 1. 37.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských mezi Českou republikou a Rumunskem, která byla podepsána den 11. července 1994 v Bukurešti /sněmovní tisk 1210/ -   (Schváleno)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 38.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 1994 /sněmovní tisk 1391/  (Schváleno)  

 2. 38.

  Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky / /sněmovní tisk 1145, 1250/  

 3. 39.

  Návrh na zvýšení prostředků na mzdy a zvýšení počtu pracovníků v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994 / /sněmovní tisk 1221/  

Smlouvy -

 1. 39.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 17. března 1994 v Praze a Dohoda mezi Českou republikou a Peruánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 16. března 1994 v Limě /sněmovní tisk 1126/ -   

 2. 40.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná v Soulu dne 27. 4. 1992, doplněná nótou ministerstva zahraničních věcí České republiky ze dne 18. 3. 1994 a nótou Velvyslanectví Korejské republiky ze dne 11. 4. 1994 a Dohoda mezi ČSFR a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic podepsaná dne 30. 4. 1992 v Ankaře, doplněná nótou ministerstva zahraničních věcí ze dne 13. 9. 1993 a nótou Velvyslanectví turecké republiky ze dne 8. 2. 1994 /sněmovní tisk 1183/ -   (Schváleno)  

 3. 41.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace, která byla podepsána dne 15. dubna 1994 v Marrakeši /sněmovní tisk 1114/ -   (Schváleno)  

 4. 42.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu výpověď Úmluvy o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení, podepsaná dne 26. května 1972 v Moskvě /sněmovní tisk 1187/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 42.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k osudu našich spoluobčanů protizákonně zavlečených po 2. světové válce na území tehdejšího Sovětského svazu   

 2. 43.

  Návrh na zrušení usnesení nebo části usnesení některých obecních a městských zastupitelstev   

 3. 43.

  Pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky pro rok 1995   

 4. 44.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny / /sněmovní tisk 1359/  

 5. 44.

  Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky, /sněmovní tisk 1145, 1250/  

 6. 45.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 1359/  

 7. 46.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny   

 8. 47.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se žádá vláda o předložení návrhů zákonů souvisejících s územním členěním státu a reformou veřejné správy   

 9. 48.

  Návrh na zvýšení prostředků na mzdy a zvýšení počtu pracovníků v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994 /sněmovní tisk 1221/  

 10. 49.

  Návrhy na zrušení usnesení nebo části usnesení některých obecních a městských zastupitelstev   

 11. 50.

  Program sociální prevence a prevence kriminality aktuální stav a východiska do roku 1996, /sněmovní tisk 1043, 1284/  

 12. 51.

  Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1995   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze