Sněmovní tisk 1173
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o spotřebních daních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1994-09-14 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1173.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 15.09.1994 usnesení č. 399 rozdané jako tisk 1178. Určil garančním výborem Rozpočtový výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Zemědělský výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1336.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 27.09.1994 na 23. schůzi schválen (usnesení č. 456).
     Návrh zákona 7.12.1994 na 25. schůzi schválen (usnesení č. 512).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14.12.1994.
     Prezident zákon podepsal 22.12.1994.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 30. 12. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 260/1994 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obchod, Státní správa a justiceISP (příhlásit)