Hospodářský výbor
Semináře

Dopravní infrastruktura - páteř ekonomického rozvoje - motor zvyšování konkurenceschopnosti (3. března 2011) 
Zkušenosti se zavedením mýta v ČR a na Slovensku (8. března 2011) 
Novela energetického zákona z pohledu praxe (6. dubna 2011) 
Vnitrozemské vodní cesty – LABE (prezentace výstupů z evropských programů) (12. dubna 2011) 
Novela zákona o elektronických komunikacích – sněmovní tisk 347 (22. června 2011) 
Zákon o podporovaných zdrojích energie z pohledu praxe (22. června 2011) 
Jaderná energetika - ČR a zahraničí (1. září 2011) 
AeroSpace & ITS Cooperation Platform V - R&D Cooperation in the Aviation Sector (18. října 2011) 
Budoucnost energetické koncepce ČR v souvislosti s využitím domácích nerostných surovin (6. října 2011) 
Digitální výzvy v roce 2011Seminář k elektronickým komunikacím (10. listopadu 2011) 
Rozvoj vzdělávání v oblasti letectví (23. listopadu 2011) 
Novela zákona 29/2000 Sb., o poštovních službách – sněmovní tisk 535 (10. ledna 2012) 
Energetika jako příležitost pro český průmysl (22. února 2012) 
Slavnostní ocenění nejlepších leteckých sportovců (2. března 2012) 
Gumový recyklát - surovina pro zajímavé aplikace (29. března 2012) 
Liberalizace trhu v osobní dopravě (11. dubna 2012) 
NOVÉ TECHNOLOGIE PŘI VÝSTAVBĚ SILNIC (3. května 2012) 
Jak platit náklady obnovitelných zdrojů (8. listopadu 2012) 
INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ PO 5 LETECH ÚČINNOSTI  INSOLVENČNÍHO  ZÁKONA (22. listopadu 2012) 
EXPORT jako tahoun českého hospodářství (23. ledna 2013) 

12
ISP (příhlásit)