Hospodářský výbor
Semináře

Slavnostní ocenění nejlepších leteckých sportovců Letecké asociace (1. března 2013) 
Materiálové využití recyklátů z pneumatik a pryže v silničním stavitelství (5. března 2013) 
Budoucnost hospodaření s komunálními odpady (21. února 2013) 
Novela zákona o pohonných hmotách (9. dubna 2013) 
"Udělování ocenenění za celoživotní přínos pro  čs. letectví, kosmonautiku a jeho propagaci" (28. března 2013) 
Nerostné suroviny v ČR: co dělat pro jejich budoucí využití (30. května 2013) 

12
ISP (příhlásit)