Hospodářský výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů (8. července 2010) 
č. 2k volbě členů volební komise (8. července 2010) 
č. 3ke způsobu volby předsedy a místopředsedů výboru (8. července 2010) 
č. 4k volbě předsedy výboru (8. července 2010) 
č. 5k určení počtu místopředsedů výboru (8. července 2010) 
č. 6k volbě místopředsedů výboru (8. července 2010) 
č. 7k informaci Českého báňského úřadu o propadech tunelů Blanka v Praze (11. srpna 2010) 
č. 8k zastupováním PS na schůzi organizačního výboru 61. ročníku Mezinárodního astronautického kongresu (IAC) (11. srpna 2010) 
č. 9ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2009 - kapitola 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (8. září 2010) 
č. 10ke Zprávě o vývoji malého a středního podnikání v roce 2009 - tisk 12 (8. září 2010) 
č. 11ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2009 - kapitola 349 - Energetický regulační úřad (8. září 2010) 
č. 12ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2009 - kapitola 374 - Správa státních hmotných rezerv (8. září 2010) 
č. 13ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2009 - kapitola 328 - Český telekomunikační úřad (8. září 2010) 
č. 14k Výroční zprávě Českého telekomunikačního úřadu za rok 2009 - tisk 4 (8. září 2010) 
č. 15ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2009 - kapitola 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (8. září 2010) 
č. 16ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2009 -kapitola 327 - Ministerstvo dopravy ČR (9. září 2010) 
č. 17k Výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2009 - tisk 37 (9. září 2010) 
č. 18ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2009 -kapitola 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost (9. září2010) 
č. 19ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2009 -kapitola 344 - Úřad průmyslového vlastnictví (9. září 2010) 
č. 20k Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za rok 2009 (EGAP) - tisk 3 (9. září 2010) 

12345>>
ISP (příhlásit)