Hospodářský výbor
Usnesení

č. 61k problematice fotovoltaiky (19. ledna 2011) 
č. 62k problematice možného zvýšení zdravotního a sociálního pojištění OSVČ (19. ledna 2011) 
č. 63k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury - sněmovní tisk 24 (10. února 2011) 
č. 64k zahraniční cestě (10. února 2011) 
č. 65k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 189 (23. února 2011) 
č. 66k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 232 (23. února 2011) 
č. 67k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 107 (23. února 2011) 
č. 68k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 228 (23. února 2011) 
č. 69k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 199 (23. února 2011) 
č. 70k dopravní koncepci (23. února 2011) 
č. 71k určení počtu členů podvýboru (23. února 2011) 
č. 72k situaci v oblasti podnikání realitních kanceláří (23. února 2011) 
č. 73k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 232 (13. dubna 2011) 
č. 74k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 107 (13. dubna 2011) 
č. 75k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 253 (13. dubna 2011) 
č. 76k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 228 (13. dubna 2011) 
č. 77k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 199 (13. dubna 2011) 
č. 78k výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2010 - sněmovní tisk 307 (13. dubna 2011) 
č. 79k výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2010 (13. dubna 2011) 
č. 80k výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2010 (13. dubna 2011) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)