Hospodářský výbor
Usnesení

č. 81k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – tisk 125 (16. června 1999) 
č. 82 (16. června 1999) 
č. 83k vládnímu návrhu novely zákona, kterým se mění zákon č. 199/94 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – tisk 152 (16. června 1999) 
č. 84k vládnímu návrhu zákona o veřejných dražbách – tisk 156 (17. června 1999) 
č. 85k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách – tisk 157 (16. června 1999) 
č. 86k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách – tisk 210 (16. června 1999) 
č. 87k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb. - tisk 206 (17. června 1999) 
č. 88k vládnímu návrhu zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů – tisk 92 (17. června 1999) 
č. 89k prodloužení útlumu těžby uranu o 4 roky s možností dotěžení snadno dostupných zásob na stávajících utlumovaných dolech (17. června 1999) 
č. 90 (17. června 1999) 
č. 91k podpoře průmyslového výzkumu (16. června 1999) 
č. 92k Informaci obsahující rozbor stavu vývozu a jeho podpory – tisk 218 (17. června 1999) 
č. 93k Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik - tisk 228 (17. června 1999) 
č. 94k Informaci o zvýhodněném financování za rok 1998 - tisk 232 (17. června 1999) 
č. 95k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách – tisk 210 (15. září 1999) 
č. 96k vládnímu návrhu zákona o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) – tisk 248 (15. září 1999) 
č. 97k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích - tisk 264 (15. září 1999) 
č. 98k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – tisk 235 (15. září 1999) 
č. 99k prezentaci „DAKAR 2000“ (15. září 1999) 
č. 100k vládnímu návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – tisk 152 (15. září 1999) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)