Hospodářský výbor
Usnesení

č. 41k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů – tisk 54 Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí úvodního slova zástupce ministerstva financí Ing. Moravského, zpravodajské zprávy posl. O. Vojíře, obecné a podrobné rozpravě (20. ledna 1999) 
č. 42k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu – tisk 80 (20. ledna 1999) 
č. 43k plánu zahraničních aktivit hospodářského výboru na rok 1999 (20. ledna 1999) 
č. 44k zahraniční cestě do Finska (20. ledna 1999) 
č. 45k zahraniční cestě do SRN (20. ledna 1999) 
č. 46k zahraniční cestě do Itálie (4. února 1999) 
č. 47k energetické politice České republiky (5. února 1999) 
č. 48k zahraniční cestě do SRN (4. února 1999) 
č. 49k zahraniční cestě do SRN (4. února 1999) 
č. 50k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu – tisk 80 (24. února 1999) 
č. 51k vládnímu návrhu zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně některých souvisejících zákonů – tisk 91 (24. února 1999) 
č. 52k vládnímu návrhu novely zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů tisk 90 (24. února 1999) 
č. 53k vládnímu návrhu zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů – tisk 92 (24. února 1999) 
č. 54k pracovnímu materiálu „Návrh střednědobé hospodářské politiky MPO ČR“ (24. února 1999) 
č. 55k nominaci do „Sektorového řídícího a monitorovacího výboru“ (24. února 1999) 
č. 56k zahraniční cestě (24. února 1999) 
č. 57k zahraniční cestě (24. února 1999) 
č. 58Záznam k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu – tisk 80 (11. března 1999) 
č. 59Záznam k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu – tisk 80 (11. března 1999) 
č. 60k zahraniční cestě (25. března 1999) 

<<1234567>>




ISP (příhlásit)