Hospodářský výbor
Usnesení

č. 61k zahraniční cestě (25. března 1999) 
č. 62k vládnímu návrhu zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně některých souvisejících zákonů – tisk 91 (15. dubna 1999) 
č. 63k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – tisk 125 (15. dubna 1999) 
č. 64k vládnímu návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – tisk 152 (15. dubna 1999) 
č. 65k vládnímu návrhu zákona o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) – tisk 154 Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí výkladu Ing. Dušana Štraucha, předsedy Správy státních hmotných rezerv, zpravodajské zprávy poslance Ing. Martina Starce, obecné a podrobné rozpravě (15. dubna 1999) 
č. 66k vládnímu návrhu zákona o veřejných dražbách – tisk 156 (15. dubna 1999) 
č. 67k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách – tisk 157 (15. dubna 1999) 
č. 68k vládnímu návrhu zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů – tisk 92 (22. dubna 1999) 
č. 69k návrhu energetické politiky (22. dubna 1999) 
č. 70k návrhu Národní telekomunikační politiky České republiky (22. dubna 1999) 
č. 71k vládnímu návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – tisk 152 (22. dubna 1999) 
č. 72k plánu zahraničních aktivit hospodářského výboru na 2. pololetí roku 1999 (22. dubna 1999) 
č. 73ke státnímu závěrečnému účtu – kapitola 344 – Úřad průmyslového vlastnictví (4. června 1999) 
č. 74ke státnímu závěrečnému účtu – kapitola 353 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (4. června 1999) 
č. 75ke státnímu závěrečnému účtu – kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv (4. června 1999) 
č. 76ke státnímu závěrečnému účtu – kapitola 375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost (4. června 1999) 
č. 77ke státnímu závěrečnému účtu – kapitola 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (4. června 1999) 
č. 78ke státnímu závěrečnému účtu – kapitola 327 – Ministerstvo dopravy a spojů ČR (4. června 1999) 
č. 79ke státnímu závěrečnému účtu – kapitola 344 – Úřad průmyslového vlastnictví – doprovodné usnesení (4. června 1999) 
č. 80k zahraniční cestě (4. června 1999) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)