Hospodářský výbor
Usnesení

č. 61k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů - sněmovní tisk 139 (9. května 2018) 
č. 62k problematice GDPR (9. května 2018) 
č. 63k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kovačíka, Miloslavy Vostré, Stanislava Grospiče a Květy Matušovské na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr - sněmovní tisk 112 (9. května 2018) 
č. 64ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2017 - kapitola 344 - Úřad průmyslového vlastnictví (5. června 2018) 
č. 65ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2017 - kapitola 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu (5. června 2018) 
č. 66ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2017 - kapitola 349 - Energetický regulační úřad (5. června 2018) 
č. 67ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2017 - kapitola 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost (5. června 2018) 
č. 68ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2017 - kapitola 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (5. června 2018) 
č. 69ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2017 - kapitola 327 - Ministerstvo dopravy (5. června 2018) 
č. 70ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2017 - kapitola 374 - Správa státních hmotných rezerv (5. června 2018) 
č. 71Zpráva o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2017 – sněmovní tisk 149 (5. června 2018) 
č. 72ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2017 - kapitola 373 – Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (5. června 2018) 
č. 73ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2017 - kapitola 328 – Český telekomunikační úřad (5. června 2018) 
č. 74k návrhu poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera, Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny, Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové, Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., (5. června 2018) 
č. 75k návrhu poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera, Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny, Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové, Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – sněmovní tisk 76 (5. června 2018) 
č. 76k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 168 (5. června 2018) 
č. 77k návrhu poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera, Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny, Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové, Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., (5. června 2018) 
č. 78k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčíka, Miloslavy Vostré, Stanislava Grospiče a Květy Matušovské na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr - sněmovní tisk 112 (20. června 2018) 
č. 79k návrh poslanců Jana Hamáčka, Jana Birke, Kateřiny Valachové a Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – sněmovní tisk 109 (20. června 2018) 
č. 80k vládnímu návrhu zákona o zpracování osobních údajů - sněmovní tisk 138 (20. června 2018) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)