Hospodářský výbor
Usnesení

č. 21k zahraniční cestě (13. prosince 2017) 
č. 22Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2016 – sněmovní tisk 28 (11. ledna 2018) 
č. 23ke Zprávě o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře (11. ledna 2018) 
č. 24k volbě předsedů podvýborů (11. ledna 2018) 
č. 25k volbě místopředsedy výboru (11. ledna 2018) 
č. 26k zahraniční cestě (11. ledna 2018) 
č. 27k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 13 (31. ledna 2018) 
č. 28k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 – sněmovní tisk 1 (31. ledna 2018) 
č. 29k Podnikatelské radě (31. ledna 2018) 
č. 30k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – sněmovní tisk 51 (14. února 2018) 
č. 31k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – sněmovní tisk 51 (14. února 2018) 
č. 32k problematice GDPR (14. února 2018) 
č. 33k rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 (14. února 2018) 
č. 34ke zpětnému vyhodnocení dopadů regulace (ex-post RIA) (14. února 2018) 
č. 35k udělení záštity (14. února 2018) 
č. 36k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 13 (14. března 2018) 
č. 37k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 13 (14. března 2018) 
č. 38k návrhu poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera, Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny, Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové, Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – sněmovní tisk 76 (14. března 2018) 
č. 39k převzetí záštity nad konferencí (14. března 2018) 
č. 40záštita nad udělováním ocenění sportovním letcům (14. března 2018) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)