Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Schůze VEZ (1. 10. 2007)
21. schůze VEZ se uskuteční ve čtvrtek 4. října t. r. → aktualizovaný návrh pořadu (oproti pozvánce došlo ke změnám).

ISP (příhlásit)