Výbor pro obranu
O výboru

Výbor pro obranu vykonává v prvé řadě standardní legislativní působnost vůči návrhům právních předpisů upravujícím společenské vztahy v oblasti obrany a to mezi prvním a druhým čtením v Poslanecké sněmově. Dále projednává mezinárodní smlouvy týkající se mezinárodních vojenských závazků České republiky vyplývajících především z členství České republiky v NATO. Jeho partnery v exekutivě a Armádě České republiky jsou Ministerstvo obrany, Ministerstvo zahraničních věcí, Generální štáb Armády České republiky a další složky Armády České republiky.

Výbor projednává kapitoly návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu Ministerstva obrany a Národního bezpečnostního úřadu. Dále výbor projednává vládní návrhy, které vyžadují souhlas Parlamentu České republiky s vysláním vojsk Armády České republiky do zahraničí nebo s přítomností cizích vojsk na území České republiky. Výbor udržuje zahraniční styky s partnerskými výbory parlamentů v Evropě i ve světě. Výbor také udržuje kontakty s českými vojáky působícími v zahraničních vojenských misích.

Pro podrobnější posuzování odborných témat z oblasti obrany státu si výbor v 7. volebním období ustavil specializované podvýbory: podvýbor pro válečné veterány, podvýbor pro obrannou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce České republiky, podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace Armády České republiky.

V 7. volebním období má 15 členů a jeho zasedání jsou veřejná. Na návrh člena výboru je možné, po schválení hlasováním, prohlásit schůzi za neveřejnou, pak je veřejnost včetně sdělovacích prostředků vyloučena.
ISP (příhlásit)