Rozpočtový výbor
Dokumenty podvýborů

Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy

Pozvánky na schůze

č. 17změna termínu (16. května 2013)
č. 17 (9. května 2013)

další

Usnesení

č. 35k návrhu pořadu a termínu další schůze podvýboru (21. března 2013)
č. 34k návrhu pořadu a termínu další schůze podvýboru (14. února 2013)
č. 33 (14. února 2013)
č. 32k návrhu pořadu a termínu další schůze podvýboru (6. prosince 2012)
č. 31 (6. prosince 2012)

další

Podvýbor pro daně, cla a loterie

Pozvánky na schůze

č. 7 (8. listopadu 2012)
č. 7 (1. listopadu 2012)

další

Usnesení

č. 11k návrhu pořadu a termínu příští schůze podvýboru (3. května 2012)
č. 10k informaci Celní správy ČR o problematice postupu ochrany práv duševního vlastnictví při celní kontrole, praxi, efektivnosti a účinnosti v boji proti padělání (3. května 2012)
č. 9k volbě místopředsedy podvýboru (14. března 2012)
č. 8k návrhu pořadu a termínu příští schůze podvýboru (3. listopadu 2011)
č. 7k informaci Ministerstva financí o zemích tzv. „daňových rájů“ a finančních únicích na daních z titulu daní z příjmů a způsobech řešení k jejich zamezování (3. listopadu 2011)

další

Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie

Pozvánky na schůze

č. 11 (10. dubna 2013)
č. 10 (21. listopadu 2012)

další

Usnesení

č. 30k „Informaci MF o použití finančních prostředků vyčleněných v kapitole VPS ve výši 20 mil. Kč určených ke kompenzaci RUD pro obce s nadměrným katastrem" (10. dubna 2013)
č. 29k 11. schůzi podvýboru s účastí širší odborné veřejnosti (10. dubna 2013)
č. 28k návrhu pořadu a termínu příští schůze podvýboru (21. listopadu 2012)
č. 27k návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti (21. listopadu 2012)
č. 26k návrhu změn zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (21. listopadu 2012)

další
ISP (příhlásit)