Zahraniční výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 28 (23. května 2013)
č. 27 (10. dubna 2013)

další

Zápisy z jednání

č. 28 (23. května 2013)
č. 27 (10. dubna 2013)

další

Usnesení

č. 242k rezignaci poslance na členství v podvýboru zahraničního výboru pro vytváření bezpečnostní strategie České republiky a zbrojní politiku (19. června 2013)
č. 241k záštitě nad seminářem - „Soulad evropské regulace s českými ekonomickými zájmy" (23. května 2013)
č. 240k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru dle schváleného záměru pro rok 2013 (23. května 2013)
č. 239k Závěrečnému účtu České republiky za rok 2012 kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí (23. května 2013)
č. 238k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy /sněmovní tisk 994/ (23.května 2013)

další

Semináře

2. národní seminář projektu PACITAPříležitosti a výzvy při budování národní jednotky pro technology assessment (24. září 2012)
Česká republika a Afgánistán (4. června 2012)
Současné změny na Blízkém východě a jejich dopad na mezinárodní politiku a ekonomiku (29. listopadu 2011)
Jak reformovat českou ekonomickou diplomacii ? (6. prosince 2010)
Značka Česká republika (21. května 2012)

další
ISP (příhlásit)