Výroční finanční zprávy

Podle § 18 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, byly politické strany a politická hnutí povinny předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu.

Změna orgánu příslušného pro předkládání výročních finančních zpráv politických stran a hnutí:

Zákon č. 302/2016 Sb., který novelizuje zákon č. 424/1991 Sb., ukládá politickým stranám a hnutím od 2. dubna 2017 předkládat výroční finanční zprávy a jejich případné dodatky nově zřízenému Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí se sídlem v Brně (kontakt zde)

 

Od 1. července 2017 nelze v Parlamentní knihovně nahlížet do kopií výročních finančních zpráv politických stran a hnutí.

 

Usnesení Kontrolního výboru PS č. 267 (ohledně redistribuce výročních finančních zpráv došlých do Poslanecké sněmovny po 1. dubnu 2017). 

Projednávání výročních finančních zpráv Kontrolním výborem PS

Dne 12. července 2017 proběhlo předání originálů výročních finančních zpráv politických stran a hnutí za roky 2006 - 2016* mezi Kontrolním výborem Poslanecké sněmovny a zástupci Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (reportáž z tohoto předání je k dispozici na webu ČT zde).

* Originály výročních finančních zpráv z let 1992 - 2005 jsou na základě stanoviska Ministerstva vnitra uloženy v režimu archiválií v Archivu Poslanecké sněmovny.

 

Aktuální výroční zprávy (za rok 2017) politických stran a hnutí, které jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně v tomto volebním období, jsou přístupné na jejich internetových stránkách:
ANO 2011
ODS
Česká pirátská strana
Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura
ČSSD
KSČM
KDU-ČSL
TOP-09
Starostové a nezávislí

 

Poslední aktualizace: 3. 4. 2018
ISP (příhlásit)