Rešeršní služby

Monitoring českých médií

Parlamentní knihovna nabízí průběžné sledování českých médií či jednorázové rešerše. Pro jejich zpracování využíváme lokální i externí databáze. Plné texty článků, TV a rozhlasových relací i internetových zdrojů na objednané téma dostává odběratel e-mailem.

Tato služba je poskytována pouze interním uživatelům, na základě požadavku a bezplatně.

Články z vybraných odborných časopisů

Parlamentní knihovna – čítárna časopisů nabízí zasílání obsahů neboli přehledu článků v aktuálních číslech odborných časopisů (služba Current Contents). 

Tato služba je poskytována pouze interním uživatelům, na základě požadavku a bezplatně.

Výběr z aktuálních témat sledovaných v českých médiích

Autorské  právo, duševní vlastnictví
Bezpečnost státu
Církve
Drogy, drogová kriminalita, protidrogová politika
E-government, digitalizace státní správy
Energetika
Evropská unie. Rada Evropy. Evropská integrace
Evropská unie - obchodní politika
Financování politických stran
Finanční krize
Hospodářská soutěž
Justice
Korupce ve státní správě
Kultura
Lidská práva
Média a komunikace
Migrace a azylová politika
Ochrana osobních údajů, GDPR
Ombudsman
Památková péče
Petice, demonstrace, stávky
Přímá demokracie. Referendum
Radikalismus, terorismus
Sociální politika
Správní právo, veřejná správa
Stavební právo
Strukturální fondy
Svobodný přístup k informacím (zákon 106/99)
Školství, vzdělání
Šumava - národní park
Trestní právo
Ústavní právo
Veřejné zakázky 
Zahraniční politika
Zdravotnictví
Zemědělství
Ženská otázka a rovné příležitosti
Životní prostředí, ekologie

     

    Formulář žádosti o rešerši nebo Current Contents:

    Formulář - SDI_CC (Dokument PDF, 90 KB)

    Vyplněný formulář zašlete laskavě na adresu hamplova@psp.cz. Objednat lze též telefonicky (25717 4506 Hamplová; 25717 4513 výpůjční služba) nebo osobně při návštěvě knihovny.

    Poslední aktualizace: 11. 1. 2023
ISP (příhlásit)