Rešeršní služby

Monitoring českých médií

Parlamentní knihovna nabízí průběžné sledování českých médií či jednorázové rešerše. Pro jejich zpracování využíváme lokální i externí databáze. Plné texty článků, TV a rozhlasových relací i internetových zdrojů na objednané téma dostává odběratel e-mailem.

Tato služba je poskytována pouze interním uživatelům, na základě požadavku a bezplatně.

Články z vybraných odborných časopisů

Parlamentní knihovna – čítárna časopisů nabízí zasílání obsahů neboli přehledu článků v aktuálních číslech odborných časopisů (služba Current Contents). 

Tato služba je poskytována pouze interním uživatelům, na základě požadavku a bezplatně.

Výběr z aktuálních témat sledovaných v českých médiích

Téma: Zpracovává:
Autorské  právo, duševní vlastnictví Augustinová
Bezpečnost státu Miranda
Církve Houdek
Drogy, drogová kriminalita, protidrogová politika Kusáková
E-government, digitalizace státní správy
Komárek
Energetika Augustinová
Evropská unie. Rada Evropy. Evropská integrace Kusáková
Evropská unie - obchodní politika Hamplová
Financování politických stran Augustinová
Finanční krize Hamplová
Hospodářská soutěž Houdek
Justice Augustinová
Korupce ve státní správě Houdek
Kultura Komárek
Lidská práva Houdek
Média a komunikace Komárek
Migrace a azylová politika Komárek
Ochrana osobních údajů, GDPR Puklová
Památková péče Hamplová
Petice, demonstrace, stávky Hamplová
Přímá demokracie. Referendum Komárek
Radikalismus, terorismus Miranda
Sociální politika Miranda
Správní právo, veřejná správa Houdek
Strukturální fondy Dolečková
Svobodný přístup k informacím (zákon 106/99) Puklová
Školství, vzdělání Václavík
Šumava - národní park Václavík
Trestní právo Augustinová
Ústavní právo Augustinová
Veřejné zakázky  Houdek
Zahraniční politika Miranda
Zdravotnictví Augustinová
Zemědělství Lhotská
Ženská otázka a rovné příležitosti Kusáková
Životní prostředí, ekologie KomárekISP (příhlásit)