Sněmovní tisk 958
Novel. zák. o převodů vlastnictví státu na jiné osoby

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vlastimil Tlustý, Michal Kraus, Vladimír Doležal, Ivan Pilip, Ladislav Šustr, Milan Urban, Milan Ekert) předložila sněmovně návrh zákona 8. 6. 2001.
Zástupce navrhovatele: Tlustý Vlastimil a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 958/0 dne 11. 6. 2001.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 6. 2001. Vláda zaslala stanovisko 11. 7. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 7. 2001 jako tisk 958/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 7. 2001 (usnesení č. 438). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 10. 2001 na 39. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 460, usnesení č. 1818).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 132, dokument 132/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Bohumil Čada) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (RNDr. Ivan Havlíček, CSc.).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 11. 2001 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 132/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 11. 2001 a přijal usnesení č. 150, které bylo rozdáno jako tisk 132/2 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 172 pod číslem 473/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Sport, Výstavba

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika

Deskriptory EUROVOCu: převod vlastnictví, sportovní vybavení, stavba, veřejný majetekISP (příhlásit)