Sněmovní tisk 918
Vládní návrh zákona o investičních pobídkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 4. 2001.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 918/0 dne 2. 5. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 5. 2001 (usnesení č. 407). Určil zpravodaje: Ing. Eduard Vávra a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1607).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 918/2, který byl rozeslán 23. 10. 2001 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 165, usnesení č. 1763).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 144, dokument 144/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Mirek Topolánek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Milan Šimonovský).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 11. 2001 a přijal usnesení č. 153, které bylo rozdáno jako tisk 144/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 21. 12. 2001 a přijal usnesení č. 80, které bylo rozdáno jako tisk 144/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 12. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 168 pod číslem 453/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Investice, Kontrola, Podpora veřejná, Průmysl

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: daňová úleva, investiční podpora, investiční úvěr, podpora investic, podpora zaměstnanosti, podpůrná politika, regionální pomoc, zahraniční investiceISP (příhlásit)