Sněmovní tisk 896
Novela z. o vzdělávání - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBA předložil sněmovně návrh zákona 24. 8. 2009.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 896/0 dne 25. 8. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 8. 2009. Vláda zaslala stanovisko 27. 8. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 8. 2009 jako tisk 896/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 8. 9. 2009. Určil zpravodaje: Mgr. Milan Bičík a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (rozhodnutí č. 55)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 9. 2009 na 60. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1353). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 96, usnesení č. 1353).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 9. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 158, dokument 158/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 9. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (PhDr. Marcel Chládek, MBA).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 7. 10. 2009 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 158/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 10. 2009 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 304).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 10. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 10. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 10. 2009.

Zákon vyhlášen 30. 10. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 123 pod číslem 378/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: střední vzdělání, vysvědčení, zkouška

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)