Sněmovní tisk 703
Návrh novely zákona o úpravě majetkových vztahů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Ing. Ladislav Skopal předložil sněmovně návrh zákona 31. 8. 2000Ladislav Skopal.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 703/0 dne 1. 9. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 9. 2000. Vláda zaslala stanovisko 3. 10. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 10. 2000 jako tisk 703/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 10. 2000 (usnesení č. 322). Určil zpravodaje: Ing. Jan Grůza a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 12. 2000 na 29. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1343).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 8. 11. 2001 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Družstva, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: převod vlastnictví, vlastnický podíl, zemědělské družstvoISP (příhlásit)