Sněmovní tisk 63
Doh.o stabilizaci a přidružení mezi ES a Rep.Srbsko

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 24. 8. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 63/0 dne 27. 8. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 9. 2010 (usnesení č. 13). Určil zpravodaje: Mgr. David Šeich a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 9. 2010 na 5. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 52).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 10. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 63/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 3. 11. 2010 na 7. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 36, usnesení č. 122).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 8. 2010 jako senátní tisk 322/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 9. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro záležitosti Evropské unie (Václav Koukal) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jiří Dienstbier).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 20. 10. 2010 a přijal usnesení č. 328, které bylo rozdáno jako tisk 322/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 26. 10. 2010 a přijal usnesení č. 186, které bylo rozdáno jako tisk 322/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 12. 2010 na 2. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 24).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 19. 11. 2010.Deskriptory EUROVOCu: asociační dohoda, přistoupení k Evropské unii, Republika SrbskoISP (příhlásit)