Sněmovní tisk 53
Novela z. o krmivech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 8. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 53/0 dne 23. 8. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 9. 2010 (usnesení č. 13). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 9. 2010 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 60).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 11. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 53/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 53/2, který byl rozeslán 7. 12. 2010 v 17:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 12. 2010 na 9. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 118, usnesení č. 214).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 12. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 17, dokument 17/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 1. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Hajda).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 1. 2011 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 17/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 1. 2011 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 81).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 2. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 2011.

Zákon vyhlášen 18. 2. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 33/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Krmiva
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: kontrola dovozu, kontrola vývozu, krmiva, krmiva pro domácí zvířata, veterinární léčivý přípravek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)