Sněmovní tisk 50
Sml. mezi ČR a Švýcarskou konfederací o předávání osob

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 12. 8. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 50/0 dne 25. 8. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 9. 2010 (usnesení č. 13). Určil zpravodaje: MUDr. Gabriela Pecková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 9. 2010 na 5. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 80).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 10. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 12. 2010 na 9. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 241).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 10. 2010 jako senátní tisk 349/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 10. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 1. 2011 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 349/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 1. 2011 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 114).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 12. 2010.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 20. 5. 2011 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 25 pod číslem 46/2011 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, kontrola migrací, nelegální migrace, Švýcarsko, zpětná migraceISP (příhlásit)