Sněmovní tisk 48
Prot. o přechodných ustanoveních ke Smlouvě o Evropské unii

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 12. 8. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 48/0 dne 26. 8. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 9. 2010 (usnesení č. 13). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Chalupa a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 9. 2010 na 5. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 51).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 10. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 48/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 3. 11. 2010 na 7. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 35, usnesení č. 121).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 8. 2010 jako senátní tisk 312/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 8. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro záležitosti Evropské unie (MUDr. Luděk Sefzig) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Lebeda).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 20. 10. 2010 a přijal usnesení č. 327, které bylo rozdáno jako tisk 312/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 26. 10. 2010 a přijal usnesení č. 173, které bylo rozdáno jako tisk 312/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 10. 2010 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 571).
  Návrh projednán dne 27. 10. 2010 na 24. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 572).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 19. 11. 2010.Deskriptory EUROVOCu: Evropský parlament, Lisabonská smlouva, poslanec EP, poslanecký mandát, Smlouva o Evropské uniiISP (příhlásit)